Konsumenttvister

Om en tvist uppstår mellan en klient och en advokatbyrå kan du som konsument vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, om en lösning inte kan nås i samförstånd mellan parterna. Mer information finns hos Advokatsamfundet.