Välkommen till Advokatbyrån Widén

Advokatbyrån är en humanjuridisk byrå med huvudsaklig inriktning på personskadestånd- och försäkringsrätt och brottmål.

Klientens intressen sätts främst och arbetet präglas av stort engagemang, spetskompetens, noggrannhet och tillgänglighet för klienten.

Brottmål

Oavsett om du har blivit utsatt för ett brott eller om du är misstänkt för ett brott så kan du vara i behov av juridiskt biträde. Det är viktigt att du har med dig ett ombud vid första förhöret.

Personskadestånd

Om du har drabbats av en skada, t.ex. i trafiken, i vården eller i arbetet, så kan du vara berättigad till ersättning för denna skada. Ofta blir det fråga om en skadereglering eller tvist i domstol.

Försäkringsrätt

Om du råkar ut för skada på din egendom eller om du drabbas av inbrott, stöld och brand så kan det bli fråga om en skadereglering hos ett försäkringsbolag eller om att driva ett ersättningsanspråk mot skadevållaren.